top of page

První čakra, múladhára

První čakra, múladhára, je nazývána též kořenová. Je to pro to, že její lokace je u kořene páteře, v prostoru kostrče, křížové kosti, pánevního dna. Tam kde je její pole působnosti je také centrum hadí síly, která může vystoupat vzhůru po páteři v případě, že dojde k vyvážení energie ve všech čakrách.

Ve fyzickém těle má múladhára vliv na nohy, chodidla a v podstatě na vše, co je v těle pevné - svaly zuby, a třeba i vlasy, a to proto, že je provázána s elementem země, pevnosti. Také má vazbu na nadledvinky

I když se jedná o čakru nejspodnější, nijak to nesnižuje její význam. V naší společnosti máme tendence zabývat se tím, co je nahoře, co je světlé viditelné a věci "dole" hodnotíme jako nízké, nezajímavé a vynecháváme je. Pokud bychom se ale nezajímali o to, co je dole, tak náš růst vzhůru by probíhal na dost vratkých základech a neměl by dlouhého trvání. Už jen z logického pohledu na vývoj člověka, kdy se nejprve stavíme na nohy a teprve poté dochází k prudšímu vývoji myšlenek a emocí.

Pokud se z fyzického těla posuneme k tělu jemně-hmotnému, k tomu, jak energie první čakry ovlivňuje to co cítíme, jak se chováme a přemýšlíme, je tím nejdůležitějším právě to, jak se vztahujeme k tělu. Zda ho vnímáme jako odtržené od mysli nebo zda sami sebe vnímáme jako propojení těla, mysli a duše. Jak se tedy vztahujeme k naší fyzické součásti. Zda tělo přijímáme nebo zda ho bereme jako něco nečistého. Zda jsme usazeni v těle nebo zda nám hodně "frčí" hlava, myšlenky a žijeme spíš virtuálně než v přímé realitě.

První čakra je nazývána kořenovou i proto, že nás vede ke zkoumání toho, jaké máme kořeny v životě a jak se vztahujeme ke kořenům ze kterých rosteme. Důležitým faktorem je proto to, jak nás přijímá rodina a jak my přijímáme rodinu. Vztah k matce je důležitým faktorem už proto, že ona je tou, která nám dává základní pocit důvěry v život a ukojuje naše primární potřeby.


Každá čakra má svůj potenciál a také podmíněnost. Určité plusy a mínusy, ale ne ve smyslu, že něco je dobré a něco špatné. Vše je propojené. Potenciálem čakry, tedy plusem, pokud chcete - tím co nás táhne dopředu, je to, že pokud si dobře nastavíme základy, můžeme směle vykročit vpřed za dalšími prožitky. Podmíněností je zde strach. Strach o život, o co v životě můžeme přijít, strach jak přežijeme, jak se uživíme, jak zabezpečíme rodinu, strach ze smrti,... Dosaďte si sami, co vás ještě napadne. Strach je to, co nás stahuje dolů a drží nás tak trochu v šachu. Protože máme i strach ze změny a z toho pramení další témata. Pokud si strach uvědomíme a zkusíme pracovat s jeho energií, dáme jí jiný směr, může to být dobrý podklad pro posun v životě. Neříkám zbavit se strachu úplně-ale zkusit mu nepodléhat a nejednat ze strachu v situacích, kdy nejsme přímo ohroženi.

Při praxi, ve které chcete pracovat s tématy první čakry, je dobré věnovat se práci s chodidly a nohami jako takovými. Z osobní zkušenosti doporučuji jednoduchá cvičení jako jsou např. přenášení váhy z nohy na nohu, fajn je obyčejné dupnutí, které nás dost dobře propojí se zemí. Předklony, pozice v leže na zádech, nebo třeba i masáž chodidel. Praxí je mnoho, uvádím to nejjednodušší, co můžeme dělat téměř kdykoliv. Pokud rádi pracujete s imaginací, vyzkoušejte představu země. Pokud mohu přidat něco osobního, tak mě dobře funguje představa toho, že stojím v čerstvě zoraném poli. Cítím hlínu mezi prsty, vůni hlíny a představuji si, že mi z chodidel vyrůstají do země kořeny, které mohou růst tak hluboko, jak to jen jde.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Jára Kroupová
Jára Kroupová
Feb 10, 2021

Hlína mezi prsty a její vůně :-). Krásná představa pro ruce. Proč vlastně ne i pro nohy. ☺️

Like
bottom of page