top of page

Otevřená lekce či rovnou celý kurz?

Když se rozhodneme začít s jógou a začneme se rozhlížet po možnostech, které se v našem okolí nabízejí, můžeme se potkat s “dvěmi množinami” možností.

Jsou to otevřené lekce jógy či uzavřené kurzy. Pro co se rozhodnout a jaká jsou vlastně specifika těchto nabídek?


Otevřené lekce

Otevřenými lekcemi jsou myšleny lekce, které jsou běžně v rozvrhu lektora a probíhají pravidelně v daném čase. Jsou otevřené všem, kdo o ně mají zájem. Pokud není lekce označena např. jako pokročilá, je vhodná v podstatě pro ty, kdo se s jógou či tématem lekce nikdy předtím nepotkali a stejnou měrou i pro ty, kdo již praktikují delší dobu.

Výhody a nevýhody otevřených lekcí

Výhodou otevřených lekcí je to, že se můžete seznámit s lektorem, jeho přístupem k józe, skladbou lekce i atmosférou v sále.

Co může být na otevřených lekcích nevýhodou je to, že přicházíte do různorodé skupiny. Každý má určitý stupeň znalostí a v silách lektora není stoprocentně všechny ohlídat a věnovat se každému detailně.

Zkušený lektor si s tím zvládne do určité míry poradit, to je jasné, ale stejně můžete mít pocit nepochopení a neporozumění tomu, co říká a co třeba zbytek skupiny praktikuje. Také můžete zažít určitý stupeň frustrace z toho, že vám to nejde a vlastně nevíte, co a jak dělat (mluvím z vlastní zkušenosti😜).

Lektor vám může ukázat jednou, dvakrát jak projít z ásany do ásany, ale na detailní pracování jenom s vámi prostě nemá prostor, takže v tom jste tak trochu “sami”.

Uzavřené kurzy jógy

Uzavřené lekce jsou z mého úhlu pohledu skvělou příležitostí, jak hlouběji proniknout do tématu.

Kurzy zpravidla probíhají v malé skupině lidí - a je skvělé, že je to skupina, která se spojila za stejným záměrem. Často dochází k tomu, že si pak lidé ve skupince sdělují své dojmy a zážitky, které jsou v podstatě velmi obohacující pro celou skupinu a napovídají lektorovi, jak kurz vést a rozvíjet.

Výhody a nevýhody kurzu

Jak jsem již zmínila, jednou z velkých výhod kurzu je uzavřená skupina lidí, kteří společně poznávají jógu a v podstatě spolu-vytvářejí prostor pro rozvíjení všech.

Kurzy jógy pro začátečníky mají oproti otevřeným