top of page

Jsme tělem - ale víme o tom?

Hned na úvod článku vám položím otázku - jste tělem? Nebo máte tělo?


Naše společnost je tak zvláštně nastavená, že tělo vnímá jako to, co má nějak vypadat a to je asi vše.

Vnímám to hodně ve své práci s klientkami, že ke svému tělu mají vztah “chci aby bylo moje tělo krásné” a pokud není, tak se o něj moc nezajímám. Jen v něm přebýváme a naši primární pozornost pohlcují myšlenky na to, co máme udělat a kam se tělem potřebujeme dostat.Vědomí a tělo - jeden bez druhého není ničím

Přijde mi jako ohromná škoda vnímat tělo jako dopravní prostředek pro mysl. Jako něco, co nás doveze z bodu A do místa B.

Vždyť přece tělem prožíváme náš život. Jen si vzpomeňte a uvědomte - co bychom dělali, kdybychom tělo neměli? Byli bychom “něčím”, myslí bez formy, která je sice schopna brilantních myšlenek a velkolepých plánů, ale co z toho, když je nemůžeme realizovat?

Tělem děláme spoustu věcí “mimoděk” - rozhlížíme se po světě, posloucháme, dotýkáme se. A to je podstatná část života.


Dobře je to odražené v myšlence, která prostupuje jógovým učením - o tom, že Šiva je vědomí a Šakti je tou, která koná a vytváří. Šiva je naše mysl a Šakti je životní energií, která nám umožňuje konat a vytváří tělo a přírodu. Jeden doplňuje druhého a tím vytváří tanec života se vším všudy.


Mnoho lidí si začne těla všímat až když jim začne dávat razantní informaci o tom, že je něco ne-dobře. Když tělo bolí, když procesy v něm neplynou tak jak by měly, když se začneme cítit nekomfortně. Pak hledáme řešení a pomoc. Přicházíme na lekce jógy či k fyzioterapeutovi a začínáme s úžasem a údivem zjišťovat, jak je naše tělo zanedbané a jak potřebuje péči a pozornost. Však to znáte - kam jde pozornost, tam jde energie. Kam pozornost neposíláme, tak to usychá a je bez síly.


Jóga a práce s tělem

Na lekcích jógy se učíme znovu usadit se v těle. Hledáme svaly a to, jak je tělo krásný celek, který si zaslouží naši pozornost. Možná nás prvotně převálcuje myšlenka o to, že chceme mít dokonale vypracované tělo a vyrýsované břišáky. Postupem času, jak se ponoříme do jógové praxe, tak tyto myšlenky ustupují a naším přáním je to, aby tělo dobře fungovalo jako celek a abychom se v těle cítili dobře. Začínáme si uvědomovat, že jsme celistvou bytostí - ne jen mysl a tělo někde v závěsu.

Když si to uvědomíme a prožijeme to, začneme sebe i ostatní vnímat úplně jinak.


Když začneme si všímat těla, může zpočátku přijít silný pocit frustrace - když zjistíme, že nedokážeme sedět ve vzpřímeném sedu a nebo třeba udržet rovnováhu při stoji na jedné noze. Ale věřte mi, že postupně vám tělo začne oplácet to, že se mu začínáte věnovat.

Když se naučíme věnovat tělu pozornost, odrazí se to v našem nastavení a vnímání světa. Ne nadarmo se říká “ve zdravém těle zdravý duch”.

Vše je propojené, jen nám někdy trvá déle, než na to přijdeme.


Praxe vnímání těla

Proto pojďte si zavřít oči a uvědomit si tělo. Uvědomit si, že my jsme ti, kdo teď sedíme/stojíme. Že to na čem stojíme, jsou nohy, ale nohy jsme my a je to naše neoddělitelná součást. Všimněte si rukou a toho, čeho se dotýkáte.

Zachyťte pohyb těla při nádechu - kterak se rozpíná. Soustřeďte se na to, co se děje s tělem při výdechu. Kterak se uvolňuje, vyprazdňuje a zklidňuje.

Jsme tělem a je dobré to vědět, protože od toho se můžeme posunout dál v našem vývoji a ve zkoumání toho, “kdo jsem”.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page