top of page

Druhá čakra, svádhišthána

Druhá čakra, jejíž označení svádhišthána se překládá jako místo sama sebe. Ten překlad mi přijde hodně trefný a výstižný. Hlavním tématem této čakry je najít sebe - ve smyslu uvědomit si, jaký skutečně jsem a přijmou to. Lehce řečeno, praxe je pak trochu o něčem jiném (jako vždy😀).

Pokud bychom druhou čakru hledali na úrovni fyzického těla, tak se dostaneme do prostoru pánve a křížové kosti. Protože je provázána s elementem vody, tak její vliv je též ve všech tělních tekutinách, které nám v těle proudí. A také proto je hlavním tématem svádhišthány změna a její projevy, které zaznamenáváme a třeba i ty, které nevidíme. Změny, které neustále probíhají ve světě kolem nás i které jsou uvnitř každého. Změna je ve všem - v pohybu, v myšlenkách, v emocích. To vše patří pod téma, kterému se v tomto článku věnujeme.

O emocích je toho všude napsáno mnoho. Zamýšleli jste se však nad tím, jaký dosah emoce mají? Ať už ty, které dáváme najevo nebo ty, které držíme v sobě. Emoce bývají podmíněny naším osobním přesvědčením, to znamená, že v podstatě reagujeme na něco nějakým způsobem, který máme zažitý. A to může být někdy kámen úrazu. Z pole druhé čakry se můžeme učit to, že nemusíme reagovat stále stejně, když cítíme, že stále opakované jednání nikam nevede. To plynule vede k dalšímu tématu, které souvisí s jednáním, které opakujeme, i když třeba již cítíme, že není užitečné, a to jsou hranice.

Jde o téma, které je fajn si občas vyvolat a tak trochu zrevidovat. Jak nastavené mám hranice? V jakých tématech mám hranice sešněrované, až nemohu udělat ani krok stranou? A kde mám hranice tak volné, že se mě vše až bolestně dotýká?

Hranice a emoce, tak jak je prožíváme nebo máme nastavené ovlivňují naše životy tak, jak jim to dovolíme. Je dobré si uvědomit, jestli situace, které nás ovlivňují prožíváme zdravě nebo zda reagujeme z nějakého zranění z minulosti, které nás (nevědomě) ovlivňuje do dnes.

První a druhá čakra souvisí s naší minulostí. S tím, jak jsme prožívali vztahy, situace. To, co neprožijeme volně nebo co nás zasáhne pak může padnout do stínu, který ovlivňuje vše co děláme. Téma stínu jako první vynesl na světlo světa C.G.Jung, který přišel s myšlenkou tohoto "pytle", který si neseme životem a záleží na nás, jak se k němu postavíme (ne jak se mu postavíme, ale jak s ním budeme pracovat). Stín nás ovlivňuje tak, že si to ani neuvědomujeme. Naším životním úkolem by mělo být odhalovat stínová témata a začlenit je do života. Protože to, co si zvědomíme, co vyneseme do vědomí již nad námi nemá moc. Ráda bych zmínila, že to stínu nepatří jen nepříjemné věci, ale také myšlenky, talenty, nápady,... prostě vše, co jsme chtěli podniknout, ale z nějakého důvodu jsme to potlačili a zatlačili jako nevhodné. Třeba nám někdo řekl, že neumíme kreslit, my to přijali za své a již nikdy nenakreslili ani čárku.

Druhá čakra má velké hybné téma, kterým je slast, ve smyslu radost z prožívání čehokoliv - života jako takového a toho, co v něm můžeme prožít. Učí nás naslouchat volání tomu, co nás vábí a volá, dělat něco kreativního, co nás naplňuje. Myslím, že by se to dalo nazvat "flow", plynutí životem na vlně.


Pokud byste chtěli pracovat s tímto tématem, mohu ze srdce doporučit pozici kočky a v ní různé vlnivé pohyby, jemnou práci s kyčlemi, protahování této oblasti. Stačí i vést pozornost do tohoto prostoru skrze meditaci a třeba přidat vizualizaci vody. Já ráda pracuji s představou řeky, která omývá tuto oblast a odplavuje to, co má být odneseno pryč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page