top of page

Koncept tří těl, tri šaríra

Pokud se věnujete józe, určitě postupem času začnete objevovat spoustu věcí. Jak na úrovni těla, tak na úrovni jemnějších energií, které jste si dříve třeba ani neuvědomili nebo jim nepřikládali význam.

Jóga nás učí vnitřní pozornosti. V tom je její podstata. Učí nás celistvosti a jednotě. Že nejsme jenom tělo a také tomu, že nejsme jenom mysl. Vede nás k poznání, že jsme celek - tělo, mysl, duše. Pro někoho je to myšlenka objevná. 😀 Zkuste se zamyslet nad tím, jaký vztah máte k tělu? Je to pro vás jakési vozítko, ve kterém se veze to důležité=mysl? Nebo jste zastánci pojmů tělo a mysl a nic dalšího není ? Věřím a cítím, že každý z nás v průběhu života prochází vývojem, který ho vede k různým typům poznání. A určitě každý si položí otázky typu: “co bude po smrti ?”, existuje něco, co mne přesahuje ?”, “jaký má život smysl ?”, ….

V té chvíli se začínáme dotýkat hlubších vrstev sebe, těch jemnějších nitek které nás vedou k sebepoznání.

Jedno tělo ... nebo tři ... ? 😀

Jógová tradice pracuje se systémem hned tří těl, jejichž princip popíši v dalším odstavci. Pro pochopení toho, jak je na tento koncept nahlíženo je dobré upřesnit “výchozí bod”, od kterého se vše vyvíjí a rozvíjí. A to, že vše je energie. Energie, která má různé kvality, rychlosti a hutnosti a tvoří vše. Energií jsou hmotné věci, myšlenky, nápady, celý svět i vesmír.

Pojďme se vrátit k tématu tří těl. První “tělo”, které vás určitě nepřekvapí, je tělo fyzické, označované jako hrubé tělo - sthúla šaríra. Je to tělo, tak jak ho vnímáme nejčastěji. Je hmatatelné, pohyblivé a je to tělo, které jsme teď. Do kterého jsme se narodili, tělo, kterým žijeme a které zemře.

Další vrstvou, dalším tělem, je tělo jemněhmotné - súkšma šaríra. Tady už se dostáváme do prostoru, na který si už nemůžeme sáhnout:-). Respektive nemůžeme si na něj sáhnout rukou, ale pozorností ano. Je to tělo, kde se mísí jemnější energetické proudy a okruhy, prostor čaker. Tělo, které si uvědomujeme při meditaci, při snění a dalších stavech změněného vědomí.

Třetím a nejobtížněji popsatelným tělem je kauzální tělo - kárana šaríra. Obsahuje příčiny z jakých vzniká tělo hrubé i jemněhmotné. Je to čisté bytí.

Súkhma šaríra a kárana šaríra jsou nesmrtelné formy. Po odchodu hrubého těla přechazejí do další formy žití.

Systém tří těl je jedním z mnoha rozdělení, která v józe jsou. Pro většinu z nás je životním úkolem naučit se pracovat a uvědomovat si fyzické tělo ve všech aspektech.

Hrajme si a poznávejme. O tom to je. Jóga, život. Zkusme neoddělovat a učit se jednotě. Vše je dovolené.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page