Tropical Leaves

Obchodní podmínky

I.ÚVOD

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu on-line kurzů jógy na webových stránkách www.lenia-yoga.cz, které provozuji já, Lenka Klatovská, IČO 04762592, se sídlem Na Pískovně 667, Liberec 14, 46014.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lenia-yoga.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. 

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). 

Při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup ke kurzům je zabezpečený heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář či zašle e-mail na info@lenia-yoga.cz. Následně mu nejpozději do tří hodin bude odeslán e-mail obsahující fakturu. Po připsání platby na zadaný účet bude klientovi odeslán internetový odkaz na Youtube. Po zadání hesla (bude obsaženo v e-mailu) se zobrazí objednaný kurz.

 

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Následně bude odeslána faktura.

 

IV. OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA

Zprostředkovatel/tvůrce kurzu nezodpovídá za případná zranění, která mohou vzniknout. Kupující je zodpovědný za to, že vyhodnotí svůj zdravotní stav a vhodnost své účasti na kurzu.

Kurzy nejsou vhodné při akutních zdravotních stavech - např. nemoc, úraz, blokace v těle, psychická onemocnění, těhotenství či šestinedělí.

Pokud si nejste jisti, kdykoliv kontaktujte lektorku prostřednictvím e-mailu info@lenia-yoga.cz.

 

V. AUTORSKÁ PRÁVA
Kupující je povinen při nakládání s veškerými produkty zakoupenými na webových stránkách www.lenia-yoga.cz dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Kupující zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů. Porušením ustanovení autorského zákona se Kupující vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany Lenka Klatovské, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení a kontaktní údaje (e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.

 

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího. Prodávající se zavazuje, že všem kupujícím, kteří se nepřihlásí k odběru newsletteru, nebude na uvedenou e-mailovou adresu zasílat žádné obchodní informace.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lenia-yoga.cz.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2021.

Jógu miluji a věřím jí.

Vede k radosti.

Prohlídni web:

     Úvod

     O mně

     Individuální setkání

     Otevřené lekce

Zavolejte / napište:

    info@lenia-yoga.cz

    730 173 900

    Kontaktní formulář

Sledujte mě:

     @Lenia.yoga

     @leniayoga

     @yoga_lenia

     @Můj Blog

     @Newsletter